top of page

Tryckprovning av fastigheter med Blower Door

Vi utför tryckprovning av fastigheter med s.k. Blower Door enligt EU direktiv EN13829 Europe.

Täta hus spar energi. Se till att ditt hus är tryckprovat (täthetskontrollerat). Detta innebär förenklat att en fläkt monteras i en dörröppning. Man tätar till alla ventilationskanaler samt alla vattenlås. Man matar sedan in alla värden som krävs i ett datorprogram. Husets boarea, den omslutande arean samt husets volym i kubikmeter.Fläkten startas sedan och skapar stegvis ett undertryck i huset på 50 pascal. Under tiden så kontrollerar man husets klimatskal med hjälp av värmekameran. Man erhåller sedan ett värde på hur mycket huset “läcker” som skrivs ut i liter/sekund/kvadratmeter. Otäta hus kan ge problem i form av kondens i väggar vilket på sikt kan ge fuktrelaterade skador. Bygger du ett nytt hus idag så kräv att det skall tryckprovas.

bottom of page