top of page

Termografi

Termografering med värmekamera

Pedersen besiktning utför byggtermografi av fastigheter enligt Svensk standard SS-EN 13187. Vi är certifierade på Skandinavisk Termografiutbildning. Level 1. Vi använder en värekamera modell T440bx. Den jobbar från -20 – 650°.

Mätning på avstånd

Termografering, värmekamera

Termografi är beröringsfri använder mätning på avstånd. Den är tvådimensionell. Kostnaden för en termografering betalar sig på kort tid. Försök att komma på EN ENDA process där temperaturen är helt och hållet oviktig!

Spara energi och njut mer inomhus

Termografering av din fastighet kan ge både en energibesparing och ett bättre inomhusklimat.Helt utan ingrepp upptäcks dålig isolation, otäthet och konstruktionsfel som orsakar kallras, drag, fuktskador, daggpunkt, obehaglig miljö samt onödiga kostnader för uppvärmning eller underhåll.

Undvik eldsvådor

Med termografering kan eldsvådor undvikas. Vi upptäcker snabbt felaktiga fasbelastningar, överhettade motorer, glappkontakt i elcentraler m.m.

Fel i elanläggningar börjar med att temperaturen stiger. Med termografi finner man felen och kan åtgärda dom i tid, innan brand eller driftstopp uppstår.

En fjärdedel av alla bränder orsakas av elektriska fel. Efteråt så erhåller du en skriftlig rapport med IR bilder och kommentarer samt åtgärdsförslag.

bottom of page