Pedersen besiktning 30år

Jag, (Hans), har över 30 års erfarenhet av fastighetsförvaltning och vicevärdsuppdrag. Jag är godkänd besiktningsman, har en certifiering som energiexpert och är dessutom certifierad av termograför.

  • teknisk fastighetsförvaltning

  • vicevärds uppdrag

  • delgivningsärenden

  • hjälp med upphandling vid ombyggnad

  • besiktning åt fastighetsägare med eget uthyrningsbestånd

  • besiktning av takarbeten, putsarbeten etc

  • fuktmätning / kontroll av badrum etc

  • areamätning enligt Svensk Standard (SS 02 10 53)

  • energi och klimatkartläggning av fastigheter (utredningar)

  • Statuskontroll av lägenheter

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se

Slutbesiktningar av småhus enligt ABS 18

 

Godkänd av Länsförsäkringar och Byggingenjörerna att utföra fuktmätningar/kontroll

Vi erbjuder dolda fel försäkring i samband med överlåtelsebesiktning i  samarbete med GAR-BO försäkringar.