top of page

Energiutredning

En energiutredning gör man för att få svar på vilka åtgärder som framförallt kan leda till minskad elförbrukning.

Vi ser över din fastighets energiförbrukning genom att gå igenom samtliga installationer såsom belysning, fläktar, undercentral etc.

Därefter skriver vi en rapport där vi kommer med förslag på de åtgärder som kan minska fastighetens energiåtgång.

bottom of page