Energiutredning

En energiutredning gör man för att få svar på vilka åtgärder som framförallt kan leda till minskad elförbrukning.

Vi ser över din fastighets energiförbrukning genom att gå igenom samtliga installationer såsom belysning, fläktar, undercentral etc.

Därefter skriver vi en rapport där vi kommer med förslag på de åtgärder som kan minska fastighetens energiåtgång.

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se

Slutbesiktningar av småhus enligt ABS 18

 

Godkänd av Länsförsäkringar och Byggingenjörerna att utföra fuktmätningar/kontroll

Vi erbjuder dolda fel försäkring i samband med överlåtelsebesiktning i  samarbete med GAR-BO försäkringar.