top of page

Energideklaration

Det finns ett lagkrav på att genomföra en energideklaration.  Just nu är det en övergångsperiod, vilket innebär att det fortfarande är många fastigheter som inte har energideklarerats.

Kravet på energideklaration för flerfamiljshus infördes 2008 men fortfarande så har bara drygt hälften godkänd energideklaration.

Nyproduktion av hus

För nyproduktion och nybyggen av bostadshus som villor och flerfamiljshus gäller att dessa måste vara energideklarerade inom två år efter färdigställandet.

Energideklaration vid försäljning av villa

Villor som säljs måste sedan år 2010 energideklareras vid försäljning. Det hänger ihop med lagkravet som beskrivs ovan.

Ska du sälja eller bygga hus?

Vi hjälper dig med energideklarationen för din fastighet.

bottom of page