top of page

Besiktning av småhusentreprenader

Vi utför besiktning av småhusentreprenader enligt ABS 09.

En slutbesiktning sker när någon av parterna begär det och genomförs när arbetet har avslutats. Besiktningen görs i enlighet med HF09, ABS09 och konsumenttjänstlagen. Vid en slutbesiktning avgör besiktningsmannen om entreprenaden är godkänd eller ej.

Besiktning även helger

Ofta är det bråttom att få till besiktning och de flesta har fullt upp i veckorna. Därför erbjuder jag också besiktning under helgen om det passar bättre.

Syftet med besiktningen är att:

  • Kontrollera att entreprenören utfört det man har kommit överens om enligt skrivna kontraktshandlingar.

  • Ge en opartisk bedömning av hur arbetet är utfört och att arbetet är slutfört.

  • Få besked om att entreprenaden är godkänd eller inte.

  • Arbetet är enligt BBR Boverkets Byggregler, branschregler samt fackmässighet.

  • När besiktningen är klar får du, samtliga entreprenörer och KA ett slutbesiktningsutlåtande.

Läs igenom utlåtandet noggrant och tveka inte att kontakta besiktningsmannen för att klargöra eventuella frågor.

bottom of page