top of page

Besiktning av fastigheter

Det finns flera besiktningstyper. Vi utför besiktning av fastigheter inklusive fuktmätning och kontroll av våtrum, takarbeten, fasadarbeten, fönsterbyten m.m. Vi kan ta hjälp av värmekameran  för att i vissa fall spåra läckage.

Besiktning även helger

Ofta är det bråttom att få till besiktning och de flesta har fullt upp i veckorna. Därför erbjuder jag också besiktning under helgen om det passar bättre.

Överlåtelsebesiktning

En billig försäkran om fastighetens skick. 

När du ska sälja eller köpa en villa, ett hus eller annan fastighet så står du inför ett viktigt val.

Med tanke på den stora investering det medför att köpa ett hus så borde det vara ganska lätt att låta göra en överlåtelsebesiktning, men det finns några få som väljer att avstå från en besiktning av en fackman.

Det kan medföra otrevliga överraskningar, vilket kan leda till stora ekonomiska förluster.
Vi erbjuder ett förmånligt paket vid överlåtelsebesiktning och energideklaration, fuktindikering samt termografi.
Termografi utförs oftast under eldningssäsongen.

Fuktmätning – besiktning

Kontroll av våtrum, tak, fasader och fönsterbyten m.m. En fuktmätning genomförs alltid som en tilläggstjänst. Om det beror på grund av husets konstruktion eller om det finns misstankar om fuktskador, eller vid en vanlig köpa eller säljarbesiktning. Om du ska köpa eller sälja din bostad så ska du läsa mer om överlåtelsebesiktningen här. Det är värt att investera i en husbesiktning med en energiexpert

Vid fuktmätningen kan man även använda en värmekamera för att kunna upptäcka läckage, dels från  vatten men även brister i husets klimatskal syns. Värmekameran används företrädesvis den kalla årstiden.

Oftast genomför vi  “oförstörande mätningar“, indikering av fukt. Vid fördjupad undersökning gör vi även kontroller inne i väggar och golv, i riskkonstruktioner. 
Vi är bl.a. godkända av Läns Hem för att göra fuktmätningar i riskkonstruktioner. Detta kräver alltid fastighetsägarens tillstånd då vi måste borra upp inspektionshål för att kunna göra mätningar. Sedan finns en möjlighet att teckna en försäkring mot dolda fel som räcker tio år fram i tiden. 


Vi har lång erfarenhet av detta, ca 30 år, vilket har gett stor erfarenhet. Det är en förutsättning för att veta var man ska söka efter fukten. Det finns en rad riskområden i varje fastighet.


Det finns t ex en ökad risk för fukt i grundplattan och källarväggar i hus som byggdes med platta på mark fram till en bit in på 80 -talet. Det förekommer olika risknivåer beroende på typ av husgrund. Det är faktorer som detta som också spelar in när man gör riskanalyser för hus.

fuktmätning, besiktning, fastighet, villa
fuktmätning
bottom of page